JGJ SYSTEM SP. Z O.O.
Bezpieczeństwo Osób i Mienia
Techniczne Systemy Ochrony
Zabezpieczenia przeciw pożarowe
Kontrola Ruchu Osobowego w Obiekcie
Sieci komputerowe
Bezpieczeństwo Biznesu
Badania anty-podsłuchowe
Bezpieczeństwo Biznesu

AUDYT BEZPIECZŃSTWA
Jest to obszerny raport, który sporządzają zatrudnieni u nas wybitni specjaliści, zawierający całą wiedzę na temat istniejących i potencjalnych zagrożeń firmy. Określa się w nim, czy istniejące w firmie środki i funkcjonujący w niej system zapobiegają występującym zagrożeniom oraz co należy uczynić, by podnieść poziom bezpieczeństwa i zlikwidować istniejące ryzyka. Wykonujemy szeroką gamę audytów wewnętrznych, w tym audyty procesów i funkcji organizacyjnych i operacyjnych oraz kompleksowe audyty bezpieczeństwa służącej opracowaniu i wdrożeniu jednolitej, zgodnej z normami krajowymi i unijnymi `polityki bezpieczeństwa` przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji. W naszym zespole pracują Rzeczoznawcy rekomendowani przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych "POLALARM" i Zakład Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM”.
Zajmują się oni:

-badaniem i opiniowaniem systemów alarmowych,
-opracowywaniem ekspertyz i wytycznych,
-udzielaniem porad technicznych,
-oceną ofert zgłaszanych do przetargu (zgodnie z wymaganiami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych),
-opracowaniem analiz: ryzyka, ochrony i bezpieczeństwa obiektów, ubezpieczeniowych, kosztorysów,
-prowadzeniem nadzorów technicznych nad instalacjami systemów zabezpieczeń oraz uczestnictwem w ich odbiorach.
 


TWORZENIE KONCEPCJI OCHRONY W FIRMIE
Dzięki wieloletniej praktyce w dziedzinie Bezpieczeństwa Biznesu jesteśmy w stanie przedstawić Każdemu Klientowi indywidualną, stworzoną na miarę jego potrzeb, koncepcję ochrony w firmie. Obejmuje ona nie tylko zabezpieczenia techniczne, ale i inne środki zapobiegawcze jakie powinien brać pod uwagę Szef ochrony obiektu. Wskazania co do sposobu stosowanych środków i procedur bezpieczeństwa zawarte są w szczegółowej analizie zagrożeń.


ANALIZA ZAGROŻEŃ W OBIEKCIE
Celem analizy jest ustalenie poziomu zagrożenia obiektu:

-przed podjęciem prac projektowych i instalacyjnych w zakresie usług związanych z technicznymi środkami bezpieczeństwa
-przed objęciem obiektu ochroną fizyczną
-po wystąpieniu w obiekcie rzeczywistego zagrożenia przestępczego
oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie:” jakie niedostatki w istniejących sposobach i środkach ochrony przyczyniły się, bądź mogą się przyczynić do zaistnienia zagrożenia przestępczego?”

Nasi Analitycy, bazując na wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie, są w stanie wykonać analizy nawet bardzo zaawansowanych przedsięwzięć.
  
  
O nasZakres działalnościNasi klienciKontakt z nami