JGJ SYSTEM SP. Z O.O.
Bezpieczeństwo Osób i Mienia
Techniczne Systemy Ochrony
Zabezpieczenia przeciw pożarowe
Kontrola Ruchu Osobowego w Obiekcie
Sieci komputerowe
Bezpieczeństwo Biznesu
Badania anty-podsłuchowe
Techniczne Systemy Ochrony

TECHNICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
Zajmujemy się kompleksowym zabezpieczaniem elektronicznym i mechanicznym obiektów stacjonarnych. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w działalności na rynku bezpieczeństwa biznesu. posiadamy najwyższe uprawnienia niezbędne w działalności związanej z zabezpieczeniami technicznymi. Oferujemy naszym Klientom doświadczenie naszych pracowników zdobyte podczas uczestnictwa w projektach i wykonawstwie instalacji w wieżowcach, halach produkcyjnych, centrach handlowych, biurach, magazynach i pomieszczeniach o specjalnym znaczeniu dla strategii działania wielu różnorodnych firm. Oferujemy pakiet usług zapewniający wszelkie niezbędne techniczne środki dla utrzymania optymalnego poziomu bezpieczeństwa firm. Projektujemy, instalujemy, obsługujemy i serwisujemy systemy przeciw-włamaniowe, antykradzieżowe, kontroli dostępu, telewizji dozorowej. Dla każdego z klientów wdrażamy indywidualne rozwiązania


SYGNALIZACJA WŁAMANIA
System alarmowy stanowi zespół urządzeń elektronicznych wykrywających: obecność osób niepowołanych w strefie chronionej, wydzielanie się gazu z nieszczelnej instalacji (czujki gazu), wybicie szyby (czujki stłuczenia szkła), wibracje związane z wierceniem lub uderzeniem (czujki wibracyjne, inercyjne, wstrząsowe).
System alarmowy składa się z następujących elementów podstawowych:
     Centrala alarmowa - pełni rolę centrum zarządzania całym systemem odbiera sygnały z czujek, wysyła sygnał alarmu do nadajnika radiowego i sygnalizatorów akustyczno-optycznych lub przystawki telefonicznej.

     Klawiatura (szyfrator) - jest wizualnym odwzorowaniem stanu systemu alarmowego. Za pomocą szyfratora włączamy i wyłączamy system własnym kodem. Mamy możliwość sprawdzania stanu systemu (poziom naładowania akumulatora, obecność zasilania sieciowego), i odczytać historię alarmów. Możemy również blokować lub uaktywniać poszczególne strefy systemu.

    Czujki - urządzenia generujące sygnał (alarmowy) w przypadku wykrycia zdarzenia;

    Sygnalizatory -akustyczno-optyczne (wewnętrzne lub zewnętrzne)

    Nadajnik radiowy - urządzenie przekazujące bezprzewodowo lub za pomocą łączy telefonicznych do stacji monitorującej sygnały stanu systemu alarmowego (włamanie, napad, sabotaż, sygnały z czujników gazu, dymu itp.).


TELEWIZJA UŻYTKOWA
Podstawowe funkcje systemu telewizyjnego:

1.prezentacja obrazu z kamer rozmieszczonych w obszarze chronionym na monitorze;
2.rejestracja obrazu na nośnikach cyfrowych lub taśmach video VHS, S-VHS;
3.detekcja ruchu w polu kamery (może uruchamiać zapis)
Elementy systemu obserwacji telewizyjnej:
-odpowiednio rozmieszczone kamery wewnętrzne , o wysokiej rozdzielczości obrazu - kolorowe lub czarno-białe;
-kamery zewnętrzne , rozmieszczone wokół budynków;
-monitory telewizyjne pozwalające na obserwację obrazów z kamer;
-sieć przewodowa zainstalowana w sposób niewidoczny dla osób przebywających na terenie obiektów;
-kamery obrotowe typu Speed Doom wraz ze sterownikiem – zewnętrzne lub wewnętrzne;
-kamery wolnoobrotowe;
-cyfrowe urządzenia pozwalające na jednoczesną rejestrację obrazów ze wszystkich kamer kolorowych i czarno-białych

ANALOGOWE  SYSTEMY DOMOFONOWE
Podstawowy zestaw zawiera podświetlany panel zewnętrzny z 1 lub wieloma metalowymi przyciskami, unifon, który posiada opcję łączności wewnętrznej (interkom) oraz zasilacz.
Istnieje możliwość tworzenia dowolnej konfiguracji (większa liczba paneli i unifonów).

SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE
Spełniają taką samą funkcję jak systemy domofonowe oraz pozwalają dodatkowo na obserwację osób wchodzących do budynku, mogą być instalowane w domach mieszkalnych, a także w budynkach użyteczności publicznej (banki, poczty, itp.); podstawowy zestaw zawiera monitor lub monitory, zasilacz oraz panel z wbudowaną kamerą i oświetleniem zapewniającym doskonałą widoczność w nocy. 
 


  
O nasZakres działalnościNasi klienciKontakt z nami