JGJ SYSTEM SP. Z O.O.
Bezpieczeństwo Osób i Mienia
Techniczne Systemy Ochrony
Zabezpieczenia przeciw pożarowe
Kontrola Ruchu Osobowego w Obiekcie
Sieci komputerowe
Bezpieczeństwo Biznesu
Badania anty-podsłuchowe
Kontrola Ruchu Osobowego w Obiekcie

KONTROLA DOSTĘPU
W ofercie firmy znajduje się szeroka gama systemów realizujących kontrolę i ograniczenie dostępu osób niepowołanych zarówno do mieszkań, biur, magazynów jak też całych osiedli willowych czy innych zamkniętych lub ogrodzonych przestrzeni.
Podstawą systemu są specjalne karty identyfikacyjne zawierające unikalny, elektronicznie zaprogramowany kod. Płaskie anteny radiowe umieszczone w karcie pozwalają na przesłanie tego kodu do systemu, jeżeli znajdzie się w zasięgu głowicy odczytującej. Odblokowanie przejścia następuje po zbliżeniu uprawnionej karty do czytnika. Każdy punkt kontroli dostępu w systemie nazwany jest Przejściem. Przejście to zwykle drzwi do chronionego pomieszczenia,  czy też inne urządzenie chroniące przed dostępem osób nie powołanych /np. brama wjazdowa/. Zakres uprawnień do poruszania się wybranego użytkownika (karty) po chronionym obiekcie może być zależny od pory dnia czy też dnia w tygodniu. Poziomy dostępu  decydują o uprawnieniach użytkownika (karty) do poruszania się po chronionym obiekcie. Określają one które Przejścia i w jakim czasie są dostępne dla użytkownika.

REJESTRACJA CZASU PRACY
Oferowane przez nas systemy i oprogramowanie umożliwia przygotowanie, drukowanie i eksport do plików tekstowych raportów rejestracji czasu pracy.

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU POŁĄCZONY Z OBSERWACJĄ
realizowaną  przez telewizję użytkową,  umożliwia postrzeganie wszelkich niezgodności z przyjętymi zasadami i szybką interwencję.
Stwierdzenie przez ochronę obiektu jakichkolwiek nieprawidłowości przy pokonywaniu przejść przez osoby przechodzące daje jej prawo do podjęcia działań interwencyjnych, następuje wtedy naruszenie porządku i interwencja ochrony staje się w pełni uzasadniona.
System wymusza procedurę ruchu, dzięki czemu sami zainteresowani muszą kierować się w te miejsca do których mają dostęp, np.- uprawnieni do pomieszczeń magazynowych a goście do recepcji. Dzięki temu organizacja ruchu w obiekcie jest niezwykle łatwa, a w połączeniu z ochroną fizyczną obiektu staje się o wiele bardziej skuteczna.BEZPIECZEŃSTWO PRZEJŚĆ
Zadaniem tego typu systemu jest ograniczenie dostępu do strefy chronionej osobom powodującym potencjalne zagrożenie. Elementami systemu są kołowroty (mechaniczne ograniczniki powodujące możliwość przejścia tylko jednej osobie), bramki wykrywające metal (w tym wykrywacze broni) lub ręczne detektory metalu.
Do tego typu systemów możemy zaliczyć także urządzenia współdziałające z kontrolą dostępu: czytniki biometryczne (linii papilarnych dłoni lub palców, czytniki wzoru siatkówki).
Zastosowanie „bezpieczeństwa przejść” można zaobserwować w portach lotniczych, obiektach wojskowych i specjalnych. Jednak ich coraz bardziej przystępne ceny powodują częstsze zastosowanie w obiektach codziennego użytku: hipermarkety, biurowce, itp.SYSTEM NADZORU PRACY STRAŻNIKÓW I PRACOWNIKÓW
Umożliwia kontrolę pracy wszystkich pracowników, którzy przemieszczają się z miejsca na miejsce lub kontrolę określonych punktów np. strażnicy ochrony patrolujący obiekt, technicy dokonujący odczytu i kontrolujący urządzenia pracujące na rozległym terenie jak i w wielu innych zastosowaniach gdzie niezbędna jest identyfikacja. Dzięki zastosowaniu można sprawdzić dokładnie kiedy i w jakiej kolejności pracownicy odwiedzają ustalone punkty, a co za tym idzie można sprawdzić czy efektywnie pracują na swojej zmianie.
  
O nasZakres działalnościNasi klienciKontakt z nami